Certifikát FSC - Lesy Nový Berštejn

Certifikát FSC - Lesy Nový Berštejn

18.3.2019

Lesy Nový Berštejn s.r.o. získaly certifikát FSC

 

Společnost Lesy Nový Berštejn s.r.o., která hospodaří na území chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, se odklání od holosečných forem hospodaření, ponechává část starých a doupných stromů na dožití, omezuje používání nebezpečné chemie a vysazuje ve zvýšené míře tzv. meliorační a zpevňující dřeviny.

Některá z uvedených opatření jsou také finančně podporována Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, a to zejména poskytováním dotací z Programu péče o krajinu vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí.

Takto obhospodařované lesy pak dosahují vyšší ekologické stability a poskytují mnoho mimoprodukčních a ekosystémových služeb. Důkazem, že ekonomický zájem vlastníka a ochrana přírody mohou být v souladu, je také zisk certifikátu FSC (Forest Stewardship Council), který společnost obdržela dne 13. března 2019.

http://www.czechfsc.cz/novinky/novinky-v-cr/lesy-novy-berstejn-ziskaly-certifikat-odpovedneho-lesniho-hospodareni-fsc-287.html

Foto-predavani-certifikatu-berstejn

IMG_0003 IMG_0011 IMG_0012

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt