Motýli nad rozkvetlými loukami

26.8.2019

Koho u nás potkáte poletovat z květu na květ? Podívejte se na vzácnosti i četně se vyskytující druhy.

Motýli nad rozkvetlými loukami

Nejen na území CHKO, ale i ve volné krajině jsme letos opět mapovali výskyt denních motýlů. Tentokrát jsme se zaměřili na následující lokality: okolí Zakšína, Starých Splavů, Dlouhopolska a Žehuně. Na 17 pestrých nelesních biotopech jsme od konce dubna do poloviny srpna opakovaně zjišťovali počty druhů denních motýlů i jejich četnost.

Výskyt a počty jednotlivých druhů motýlů závisejí na celé řadě faktorů, patří mezi ně jarní mrazíky, výkyvy počasí, nadměrné sucho, používání chemických postřiků, celoplošné seče, nadměrné hnojení i spontánní sukcese (zarůstání lučních porostů dřevinami).

Abychom motýly co nejvíce podpořili dohlížíme rovněž na opatření prováděná na daných plochách (termíny sečí apod.)

V poměrně hojných počtech jsme napříč lokalitami nalezli tyto druhy:

           Babočka bodláková                                        Bělásek řepový

babočka bodláková (Vanessa cardui)                     bělásek řepový (Pieris rapae)

           Modrásek černolemý                                        Okáč bojínkový

modrásek černolemý (Plebejus argus)                     okáč bojínkový (Melanargia galathea)

           Okáč luční                                        Okáč strdivkový

okáč luční (Maniola jurtina)                                       okáč strdivkový (Coenonympha arcania)

           Perleťovec malý

perleťovec malý (Issoria lathonia)

 

V rámci letošního mapování jsme nalezli tyto vybrané vzácnější druhy:

           Ohniváček černočárný

ohniváček černočárný (Lycaena dispar)

           Modrásek hořcový                                           Modrásek vikvicový       

modrásek hořcový (Phengaris alcon f. rebeli)       modrásek vikvicový (Polyommatus coridon)

           Vřetenuška ligrusová                                           vřetenuška čičorková

vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica)               vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes)  

 

 

 

 

Při terénních šetřeních jsme zaznamenali i tyto druhy silně ohrožených rostlin:

          Hlaváček jarní

hlaváček jarní (Adonis vernalis)        

          Hořec křížatý                                         Vstavač nachový

hořec křížatý (Gentiana cruciata)                               vstavač nachový (Orchis purpurea)

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt