Schody na Pokličky opraveny

Schody na Pokličky opraveny

6.12.2013

V průběhu listopadu se podařilo dokončit rekonstrukci nejdelšího úseku schodiště ke skalnímu útvaru Pokličky.

Už od jara byla nejvyšší část schodiště v havarijním stavu. Začaly uhnívat nosné části a nášlapy se na několika místech zcela propadly. Hned na jaře byla proto rekonstrukce zařazena do projektu ministerstva životního prostředí „Posílení návštěvnické infrastruktury v chráněných územích ve správě AOPK ČR 2013 – 2014“. Administrace tohoto projektu se spustila o půl roku později. Schody byly zajištěny alespoň provizorním způsobem tak, aby odolaly zatížení v nastávající turistické sezóně.

Následovalo výběrové řízení na dodavatele a v polovině listopadu byla zahájena rekonstrukce. Původní schodiště bylo rozebráno a  nahrazeno dubovými schodnicemi a nášlapy. Abychom zabránili dalšímu zbytečnému poškozování skály, byly pro ukotvení nosné části využity stávající vytesané kapsy. Pro větší bezpečnost bylo schodiště doplněno o masivní zábradlí samostatně fixované v železných kotvách.

Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly k 210 000 Kč. Byl v nich zohledněn obtížný přístup na lokalitu, kam se veškerý materiál musel vynášet ručně až k úpatí Pokliček i kvalitnější  a dražší materiál, který musí odolat složitým vlhkostním podmínkám skalních roklí. Věříme ale, že vynaložené prostředky se odrazí i v pozitivním vnímání státní ochrany přírody a poslouží k pohodlnému a hlavně bezpečnému pohybu návštěvníků v turisticky nejzatíženější lokalitě CHKO Kokořínsko.

V roce 2014 jsou navrženy i další akce pro posílení návštěvnické infrastruktury, a to nejen ve stávající CHKO Kokořínsko, ale v případě schválení rozšíření CHKO i na území Dokeska a Českolipska. Návštěvníci tak budou moci pozorovat rašeliniště v národní přírodní památce Swamp z bezprostřední blízkosti z vyhlídkového mola nebo se seznámí s chráněnými fenomény nenásilnou formou nových jednotných informačních tabulí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt