Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj >> Aktuality >> V Šemanovickém dole se zřítila skalní věž

V Šemanovickém dole se zřítila skalní věž

V Šemanovickém dole se zřítila skalní věž

27.2.2014

Zřícení pískovcového bloku nedaleko Jestřebice u Kokořína.

Kolem poloviny ledna došlo ke zřícení skály známé jako „Jestřebická jehla“ nebo „Jestřebická perla“. Pískovcem byla zavalena lesní cesta s vyznačenou pěší i cyklistickou trasou.  Část veřejnosti vyslovila obavu, zda pád skály nesouvisel s lesní těžbou, která probíhala v blízkém okolí. Tuto myšlenku vyvrátil odborník z Geologického ústavu AV ČR Mgr. Jiří Adamovič, CSc. Pravděpodobně šlo o přirozený proces zvětrávání skalního bloku, který nebyl pevně spojen s podložím.

Lesy České republiky, s.p. (správce pozemku) chtějí zprovoznit zavalenou cestu, a to zprůjezdněním mimo stopu původní cesty, jakýmsi mírným obloukem. Většina zříceného bloku tedy zůstane na místě jako zajímavost.

Foto: M. Housková (před zřícením), L.Pořízek (po zřícení)

Zbytky Jestřebické jehly

Jestřebická jehla před pádem.

Zbytky Jestřebické jehly

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt