Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj >> Aktuality >> Vlci v národní přírodní rezervaci Břehyně - Pecopala

Vlci v národní přírodní rezervaci Břehyně - Pecopala

Vlci v národní přírodní rezervaci Břehyně - Pecopala

8.4.2014

Fotopast potvrdila výskyt vlků v oblasti zrušeného vojenského výcvikového prostoru Ralsko v NPR Břehyně - Pecopala.

    AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko  obdržela první neověřené informace o spatření vlka v oblasti již před dvěma lety, v posledních měsících však intenzita informací o pravděpodobném výskytu vlků zejména v okolí rybníka Břehyně vylučovala záměnu se psy či migrujícím jedincem. Díky společnému postupu s pracovníky českolipského a mělnického muzea se podařilo během letošního jara opakovaně potvrdit stopy, zbytky vlčí kořisti, trusu a charakteristické vytí. Na základě těchto zjištění bylo rozhodnuto o instalaci fotopastí v NPR  a okolí, i když pravděpodobnost zachycení vlků byla velmi nízká. Při hledání vhodné lokality pro fotopasti se podařilo nalézt 2 kusy trusu, který odpovídal velkému psu či právě vlku. V tomto místě byla instalována fotopast, zatímco po konzultaci s odborníky ze Správy CHKO Beskydy a Ústavu biologie obratlovců AV ČR v Brně byl z trusu odebrán vzorek pro následnou analýzu DNA a trus bude použit pro rozbor potravy. Ještě než byly známy výsledky analýzy, tak se podařilo jedné z instalovaných fotopastí zachytit vlka, a to již při její první kontrole (cca 14 dní po instalaci). Případná záměna se psem byla vyloučena konzultací s několika odborníky. Je to tak první prokazatelný důkaz o výskytu vlků v této části Čech. Pravděpodobně se jedná o jedince pocházející z Německa, kde se vlci vyskytují  relativně blízko severní hranice České republiky. Jedním z důvodů, proč se vlk (vlci) mohl dostat z Německa až na Dokesko je relativně velká lesnatost a nízká osídlenost území a především malé množství obtížně překonatelných komunikací. Lze si jen těžko představit, jak by vlci překonali komunikaci jako je např. dálnice D1 s minimem vhodných přechodů pro velká zvířata. A nemusí to být jenom nákladné nadchody pro zvěř, ale i vhodně upravené přemostění potoků a říček, které tvoří často přirozený migrační koridor.       

    Toto zjištění potvrzuje vysokou přírodovědnou hodnotu území,  které je připraveno k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko–Máchův kraj.   

AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další úlovky z fotopasti:

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt