Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj >> Aktuality >> Vyhlášení národní přírodní památky Jestřebské slatiny

Vyhlášení národní přírodní památky Jestřebské slatiny

Vyhlášení národní přírodní památky Jestřebské slatiny

22.6.2012

Dne 1.7.2012 vstoupí v účinnost vyhláška MŽP č. 158/2012 Sb., kterou se zřizuje národní přírodní památka Jestřebské slatiny

Jde o jedinečný komplex vápnitých slatin v nivě Robečského potoka mezi obcí Jestřebí, Provodín a Staré Splavy na Českolipsku. Zachovalé biotopy hostí řadu druhů vzácných živočichů i rostlin. Roste tu kriticky ohrožená popelivka sibiřská, tzv. glaciální relikt, který na území ČR rostl prokazatelně i v době ledové. Na mokřadních loukách roste orchidej prstnatec český, který nenajdete jinde na světě. Na tzv. Shnilých loukách můžeme najít vzácnou masožravou tučnici českou a rosnatku okrouhlolistou, zelenou orchidej hlízovec Loeselův nebo neobvyklou plavuňku zaplavovanou.

Území je výjimečné i přítomností řady zajímavých druhů živočichů. V Jestřebských slatinách hnízdí jeřáb popelavý, na loukách tu můžeme vidět modrásky tečkované a modrásky bahenní a z rákosin můžeme zaslechnout zpěv drobného slavíka modráčka. Běžně se tu vyskytuje i náš jediný jedovatý had – zmije obecná.

Vyhlášením národní přírodní památky se území dostane odpovídající nezbytné péče, spočívající v redukci rozšiřujících se rákosin a náletových dřevin a kosení luk. Tyto managementové zásahy by měly vést k zastavení degradace luk a ke zlepšení stavu populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

 

 

prstnatec český                                                    modrásek očkovaný

 

rosnatka okrouhlolistá                                            popelivka sibiřská

 

hlízovec Loeselův                                                    jeřáb popelavý

 

Foto: L.Pořízek, J.Procházka, D.Turoňová, S.Valda

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt