Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj >> Aktuality >> Vykoupený prales, lužní les a bučina s výskytem orchidejí

Vykoupený prales, lužní les a bučina s výskytem orchidejí

Vykoupený prales, lužní les a bučina s výskytem orchidejí

19.1.2016

V roce 2015 se Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR v územním obvodu regionálního pracoviště Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj podařilo vykoupit rozsahem i finančním objemem významná lesní území.

V národní přírodní rezervaci Libický luh bylo vykoupeno cca 16 ha lužního lesa a navazujících pozemků od obce Velký Osek. Dále soukromí vlastníci nabídli Agentuře pozemky nacházející se v přírodní rezervaci Kostelecké bory a přírodní památce Osinalické bučiny v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Tyto pozemky byly vykoupeny před koncem roku 2015.

Kostelecké bory jsou významné území s lesem charakteru reliktních borů, dlouhodobě bez významnějších lidských zásahů. Na základě dohody s předchozím vlastníkem (Lesy ČR, s. p.) se jednalo o území, které bylo ponecháno přirozenému vývoji pro možnost studia dynamiky lesních ekosystémů. Výkup pozemků od nového vlastníka, který pozemky získal v rámci majetkových restitucí, umožní zachovat nerušený vývoj tohoto území, neboť se podařilo vykoupit celou rezervaci o rozloze 55 ha. V případě Osinalických bučin byla vykoupena také celá přírodní památka o rozloze 7,5 ha. Památka je tvořena bukovým lesem s významným výskytem orchidejí, např. vstavače nachového (Orchis purpurea).

Výkup pozemků byl umožněn díky finančním prostředkům ze Státního fondu životního prostředí. Výkupy pozemků v  chráněných územích jsou alternativou k omezení vlastnických práv ochrannými podmínkami a zároveň jedním ze způsobů, jak chránit a pečovat o území významná z pohledu ochrany přírody.  

Libický luh     Osinalické bučiny, foto Karel Novotný            Libický luh, foto Archiv Správy                                                     Osinalické bučiny, foto Karel Novotný

 AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt