Kontakty

Současná organizační struktura a personální obsazení Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj     

Zde jsou uvedeny kontakty na pracovníky Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a jejich pracovní zařazení. Kontaktní telefonní číslo na podatelnu na pracovišti Mělník je 315 728 060, kde také můžete být přepojeni na příslušného pracovníka. E-mailovou adresu mají všichni ve stejném tvaru:   jmeno.prijmeni@nature.cz

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

 

Ing. Ladislav Pořízek

ředitel regionálního pracoviště

+420 315 628 293

+420 315 728 063 

+420 602 268 909

Jelena Šaršeová

ekonomka, podatelna

+420 315 728 060

+420 724 339 659 

Oddělení ochrany přírody a krajiny:

 

Ing. Michal Smrž

zástupce ředitele regionálního pracoviště, vedoucí oddělení

+420 315 728 073

+420 723 268 593

Pavlína Burianová

asistentka, vodař - ČOV, studny, podatelna

+420 315 728 062

+420 604 222 514

Ing. Jan Soukup

krajinář, stavební činnost

+420 315 728 067

+420 725 044 053 

Ing. Kateřina Klimešová

IT, agroenvironmentální programy, GIS

+420 315 728 070

+420 734 164 883

Ing. Marta Sochůrková krajinář, inženýrské sítě

+420 315 728 066

+420 737 778 492

Bc. Pavlína Šámalová práce s veřejností

+420 315 728 066

+420 730 571 277

Oddělení sledování stavu biodiverzity:

 

RNDr. Luboš Beran, PhD.

vedoucí oddělení, zoolog

+420 315 728 069 

+420 721 266 086

Ing. Petr Lumpe

zoolog - ornitologie, pracoviště Doksy

+420 730 571 278

Mgr. Irena Formanová

botanik, PPK

+420 315 728 072

+420 724 151 118

Mgr. Hana Mašková

botanik, PPK

+420 315 728 065

+420 725 009 724

Ing. Kateřina Šindelářová

zoolog, projekt monitoring, pracoviště Doksy

+420 725 009 723

Oddělení péče o o přírodu a krajinu:

Ing. Robert Šenk

vedoucí oddělení, lesník, garant krajinotvorných programů

+420 315 728 071

+420 724 346 617 

Ing. Slavomír Valda, DiS.

ekolog, GIS, PPK, MAS

+420 315 728 068

+420 724 328 873 

Ing. Milena Vojtíšková 

OPŽP, dendrolog, pracoviště Doksy

+420 724 828 411  

Mgr. Martin Fořt

vodař - vodní díla, hydrobiolog, OPŽP, pracoviště Doksy

+420 725 044 052 

Ing. Karolína Kociánová

lesník, pracoviště Doksy

+420 734 164 884

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt