Přírodní rezervace Mokřady dolní Liběchovky

Přírodní rezervace Mokřady dolní Liběchovky
  • délka: 0,8 km
  • počet panelů: 7 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Lehká

 

Mokřady v údolích Liběchovky a Pšovky patří svým přírodovědným významem mezi nejcennější v České republice a proto byly dne 13. listopadu 1997 pod názvem “Mokřady Liběchovky a Pšovky” zapsány mezinárodním výborem Ramsarské úmluvy ve Švýcarsku do seznamu mezinárodně významných mokřadů. Staly se tak v pořadí 10. mokřadem v České republice chráněným Ramsarskou úmluvou a zařadilo se tak k více než tisícovce mezinárodně významných mokřadů na celé naší planetě.
Čeká Vás sedm zastavení na kterých se dozvíte základní informace o mokřadech a jejich funkci v krajině, o ovlivnění těchto biotopů činností člověka nebo o původní vegetaci kolem říčky Liběchovky.

 

Mapa stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt