Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Adresa: Česká ul. 149, 276 01 Mělník
+420 951 424 601 , +420 951 424 603 (ředitel)
kokorin@nature.cz

Pracoviště Doksy: Komenského 48, 472 01 Doksy

ID DS: ahwdypi 

Linka pro hlášení škod způsobených vlky:

739 590 415

 

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj byla vyhlášena nařízením vlády ze dne 9. dubna 2014 s účinností od 1. září 2014. Skládá se ze dvou nespojitých územních celků – část Kokořínsko (274 km2, původní část, tak jak byla vyhlášena v roce 1976, s rozšířením u Dolanského rybníka) a část Máchův kraj (136 km2, zcela nově vymezené dosud nechráněné území Dokeska).

Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je unikátní krajina Dubska, Mšenska, Liběchovska, Kokořínského dolu, Jestřebska, Dokeska, Podbezdězí, Ralska, Polomených hor a nivy Ploučnice, Liběchovky a Pšovky s jedinečným geomorfologickým utvářením, jako jsou ploché pánve s četnými rybníky a rašeliništi, skalní města a kaňonovitá údolí, kvádrové pískovce, neovulkanické vrchy, přirozeně meandrující tok řeky Ploučnice a údolí potoků Liběchovky a Pšovky, harmonicky utvářená krajina se zachovalými ekologickými funkcemi formovaná dlouhodobou činností člověka s významným podílem přírodě blízkých lesních, skalních, lučních, vodních a mokřadních ekosystémů a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, s významným zastoupením dřevin rostoucích mimo les a řadou kulturních a historických památek a souborů lidové architektury, které dotváří charakteristický ráz této krajiny. Předmětem ochrany jsou také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality a ptačí oblast na území chráněné krajinné oblasti.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 2014
Rozloha: 410 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE:
Novozámecký rybník
Břehyně-Pecopala
Velký a Malý Bezděz

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY:
Jestřebské slatiny
Swamp

PŘÍRODNÍ REZERVACE:
Kokořínský důl
Mokřady horní Liběchovky
Mokřady dolní Liběchovky
Vlhošť
Kostelecké bory
Hradčanské rybníky

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY:
Ronov
Pod Hvězdou
Stříbrný vrch
Husa
Martinské stěny
Deštenské pastviny
Kamenný vrch u Křenova
Osinalické bučiny
Prameny Pšovky
Špičák u Střezivojic
Černý důl
Stráně Hlubokého dolu
Želízky
Stráně Truskavenského dolu
Na Oboře
Mrzínov
Okřešické louky
Provodínské kameny
Jiné údaje: V působnosti Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj dále jsou:

Národní přírodní rezervace: Čtvrtě, Libický luh a Kněžičky

Národní přírodní památky: Dlouhopolsko, Hrabanovská černava, Holý vrch, Slatinná louka u Velenky, Klokočka, Rečkov, Radouč, Kopičácký rybník, Polabská černava
Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Nejnovější galerie Všechny galerie

Aktuality Všechny aktuality

pondělí, 3. ledna 2022
Plakáty k výročí vyhlášení CHKO
pátek, 12. listopadu 2021
Co žije ve vodách kolem Mělníka?
pondělí, 1. listopadu 2021
Račí rejdy na Kokořínsku
středa, 29. září 2021
Festival ptactva 2021 na Mělníku
pondělí, 6. září 2021
Račí noc na Kokořínsku

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt