Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Adresa: Česká ul. 149, 276 01 Mělník
+420 951 424 601 , +420 951 424 603 (ředitel)
kokorin@nature.cz

Pracoviště Doksy: Komenského 48, 472 01 Doksy

ID DS: ahwdypi 

Linka pro hlášení škod způsobených vlky:

739 590 415

 

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj byla vyhlášena nařízením vlády ze dne 9. dubna 2014 s účinností od 1. září 2014. Skládá se ze dvou nespojitých územních celků – část Kokořínsko (274 km2, původní část, tak jak byla vyhlášena v roce 1976, s rozšířením u Dolanského rybníka) a část Máchův kraj (136 km2, zcela nově vymezené dosud nechráněné území Dokeska).

Posláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je unikátní krajina Dubska, Mšenska, Liběchovska, Kokořínského dolu, Jestřebska, Dokeska, Podbezdězí, Ralska, Polomených hor a nivy Ploučnice, Liběchovky a Pšovky s jedinečným geomorfologickým utvářením, jako jsou ploché pánve s četnými rybníky a rašeliništi, skalní města a kaňonovitá údolí, kvádrové pískovce, neovulkanické vrchy, přirozeně meandrující tok řeky Ploučnice a údolí potoků Liběchovky a Pšovky, harmonicky utvářená krajina se zachovalými ekologickými funkcemi formovaná dlouhodobou činností člověka s významným podílem přírodě blízkých lesních, skalních, lučních, vodních a mokřadních ekosystémů a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, s významným zastoupením dřevin rostoucích mimo les a řadou kulturních a historických památek a souborů lidové architektury, které dotváří charakteristický ráz této krajiny. Předmětem ochrany jsou také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality a ptačí oblast na území chráněné krajinné oblasti.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 2014
Rozloha: 410 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE:
Novozámecký rybník
Břehyně-Pecopala
Velký a Malý Bezděz

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY:
Jestřebské slatiny
Swamp

PŘÍRODNÍ REZERVACE:
Kokořínský důl
Mokřady horní Liběchovky
Mokřady dolní Liběchovky
Vlhošť
Kostelecké bory
Hradčanské rybníky

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY:
Ronov
Pod Hvězdou
Stříbrný vrch
Husa
Martinské stěny
Deštenské pastviny
Kamenný vrch u Křenova
Osinalické bučiny
Prameny Pšovky
Špičák u Střezivojic
Černý důl
Stráně Hlubokého dolu
Želízky
Stráně Truskavenského dolu
Na Oboře
Mrzínov
Okřešické louky
Provodínské kameny
Jiné údaje: V působnosti Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj dále jsou:

Národní přírodní rezervace: Čtvrtě, Libický luh a Kněžičky

Národní přírodní památky: Dlouhopolsko, Hrabanovská černava, Holý vrch, Slatinná louka u Velenky, Klokočka, Rečkov, Radouč, Kopičácký rybník, Polabská černava
Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Naučné stezky Všechny stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt