Co žije ve vodách kolem Mělníka?

Co žije ve vodách kolem Mělníka?

12.11.2021

Lochnesku jsme sice neobjevili, ale i tak se ve zdejších vodách ukrývají tvorové, jejichž příběhy jsou neméně zajímavé. Při pátrání po vzácné rybě piskoři pruhovaném (Misgurnus fossilis), kterého jsme bohužel nenašli, jsme ale spolu s kolegy z MO ČRS Mělník a Štětí objevili jinou perlu.

Vody v těsné blízkosti Mělníka jsou značně rozmanité – od mohutného toku Labe přes technické dílo, jakým je Vraňansko–hořínský plavební kanál až ke klidným slepým ramenům a menším kanálům. Všechny se mohou stát domovem mnoha různých druhů vodních živočichů.

Mezi ně patří i drobná hořavka duhová (Rhodeus amarus), jejíž sameček si střeží teritorium, do nějž láká samičku. Ta poté klade své jikry přímo do škeblí rybničných. Jikry se po oplození mlíčím samce vyvíjejí ve škebli a po zhruba měsíci škeble droboučký plůdek vyvrhne do okolní vody. Samičkám hořavky pro účely kladení do škeble v době rozmnožování narůstá tenké kladélko, které může dosahovat poloviny délky celé rybky.

Vzhledem k vazbě životního cyklu na velké mlže jako jsou škeble či velevrubi, kterří se stávají čím dál vzácnějšími, je nabíledni, že ani hořavka není u nás běžným druhem. I celoevropsky se jedná o významný druh a zde v evropsky významné lokalitě Labe – Liběchov je právě hořavka duhová předmětem ochrany. Od roku 2012 však o  výskytu této maximálně 10 cm dlouhé rybky ve zdejších vodách nebyly záznamy. Velmi nás tedy nález hned několika jedinců na více místech potěšil.

Hořavka duhová

Hořavka duhová (Rhodeus amarus)

Dále jsme zde potkali mimo jiné úhoře říčního (Angullia angullia), ježdíka obecného (Gymnocephalus cernua), hrouzka obecného (Gobio gobio), jelce jesena (Leuciscus idus) či početná hejna malých ouklejí obecných (Alburnus alburnus) nebo plotic obecných (Rutilus rutilus). Méně pozitivní byl očekávaný výskyt řady nepůvodních a invazních druhů jako jsou sumeček americký (Ameiurus nebulosus), hlaváč mramorovaný (Pomatoschistus marmoratus) a střevlička východní (Pseudorasbora parva). Tyto druhy vytlačují původní druhy našich vod.

ichtyologický průzkum

Pracovníci Správy při terénním průzkumu

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt