Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj >> Aktuality >> Další nález vzácné pijavky lékařské v Polabí

Další nález vzácné pijavky lékařské v Polabí

Další nález vzácné pijavky lékařské v Polabí

7.6.2016

Kroužkovec byl nalezen v tůni u Kopičáckého rybníka.

Pijavka lékařská (Hirudo medicinalis) patří mezi velmi vzácné bezobratlé živočichy. Jedná se o ektoparazita živícího se sáním krve na obojživelnících a savcích. Žije především v menších stojatých vodách, bohatě zarostlých vegetací. Vzhledem k likvidaci a změnám většiny vodních stanovišť a také k častému sběru v minulosti je dnes vzácným a kriticky ohroženým živočichem a to nejen v ČR. 

V Čechách  je její výskyt znám pouze z několika lokalit v jižních Čechách a z jediné lokality v Polabí (národní přírodní památka Hrabanovská černava u Lysé nad Labem). Při průzkumu a monitoringu obojživelníků v květnu 2016 byl tento vzácný kroužkovec zjištěn nově také v tůni u Kopičáckého rybníka ve stejnojmenné národní přírodní památce. Nález je o to zajímavější, že se jedná o tůň vytvořenou Správou v roce 2008 na místě bývalé deponie bahna z odbahnění rybníka. Po zjištění výskytu kriticky ohroženého a evropsky významného plže svinutce tenkého a kriticky ohrožené vodní rostliny rdestu trávolistého (Potamogeton gramineus) tento nález jen potvrzuje vysokou hodnotu chráněného území. V letošním roce Správa připravuje v rámci realizace plánu péče o toto území odstranění další části bývalých deponií bahna vytvořených před desítkami let a na jejich místě plánuje založení dvou dalších tůní.

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt