Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj >> Aktuality >> Komentovaná vycházka do Národní přírodní památky Polabská černava

Komentovaná vycházka do Národní přírodní památky Polabská černava

Komentovaná vycházka do Národní přírodní památky Polabská černava

4.6.2020

29. května jsme ve spolupráci s Obecním úřadem Velký Borek uspořádali komentovanou vycházku do Národní přírodní památky Polabská černava pro místní, kteří ji mají za humny.

Zájem byl velký, od nejmenších po seniory, a proto jsme se rozdělili na dvě skupiny, které prošly téměř stejnou trasu, ale v opačném směru. Všichni tak měli možnost z blízka si prohlédnout nejen v místy podmáčeném lučním porostu dobře patrné druhy orchidejí (prstnatec májový, prstnatec pleťový, vstavač vojenský), ale i bradáček vejčitý, nenápadnější orchidej se zelenavými květy. Také drobnější zástupci zdejší flóry, mezi něž patří ledenec přímořský či masožravá tučnice obecná, neunikli naší pozornosti. Rozverné trsy šášiny se staly oblíbenci pátečního podvečera. I poslepu by po této vycházce všichni poznali mohutnou mařici pilovitou či naopak na omak jemný medyněk vlnatý. Neopomněli jsme prozkoumat ani slatinné mechy a dokonce jsme pozorovali i pár bezobratlých živočichů. Polabskou černavou provázeli Ladislav Pořízek, Hana Mašková a Pavlína Šámalová.

Prstnatec májový

Prstnatec májový

Prstnatec pleťový

Prstnatec pleťový

Vstavač vojenský

Vstavač vojenský

Bradáček vejčitý

Bradáček vejčitý

šášina

Šášina

Tučnice obecná

Tučnice obecná

U mařice pilovité

U mařice pilovité

L. Pořízek

L. Pořízek

Malí průzkumníci

Malí průzkumníci

Místní se blíže seznamují s Polabskou černavou

Místní se blíže seznamují s Polabskou černavou

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt