Kudlanky se rozšiřují

Kudlanky se rozšiřují

21.9.2020

Už i na Kokořínsku se můžete potkat s kudlankou nábožnou. Tento zajímavý a atraktivní rovnokřídlý hmyz se již řadu let šíří z jižní Moravy po teplejších oblastech celé republiky. Např. v Polabí je pravidelně pozorován již přes 10 let. V roce 2019 byla kudlanka poprvé nalezena při kosení stepní loučky v PP Na Oboře u jižní hranice CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. V letošním roce tam byla pozorována opět, a několik dalších jedinců bylo nově spatřeno také v severní části CHKO, v lokalitě bývalé tankové střelnice Vrchbělá.

Na vzdory její velikosti ji lze v až překvapivě snadno přehlédnout. Když se zrovna nepohybuje, snadno svým tvarem a zbarvením splývá s okolní travou. Lze tak předpokládat, že se zde vyskytuje již na mnohem více lokalitách.

Kudlanka je tak dalším z řady teplomilných druhů dříve rozšířených hlavně z jižní Evropě, které se v posledních letech samovolně rozšiřují po našem území. A přesto, že jsou tyto druhy často zákonem zvláště chráněné, jejich současné šíření nepoukazuje na zlepšování přírodního prostředí (vymírání hmyzu a drobného ptactva v zemědělsky intenzivně využívané krajině svědčí o opaku). Není zásluhou cílevědomé péče ochránců přírody, ani důsledkem pastvy koní nebo zubrů. Stejně tak se české krajině postupně přirozeně objevují stále častěji hnízdící vlhy pestré či dudci chocholatí, na polních cestách lze narazit na stopy šakalů.

Suchá a teplá léta spolu s mírnými zimami jim prostě jen umožňují osidlovat nová, dříve pro ně nehostinná chladnější území.

Kudlanka nábožná

Kudlanka na Vrchbělé (Foto: S. Valda)

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt