Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj >> Aktuality >> Monitorujeme motýly na loukách Kokořínska a Dokeska

Monitorujeme motýly na loukách Kokořínska a Dokeska

Monitorujeme motýly na loukách Kokořínska a Dokeska

9.8.2017

Ověřování výskytu denních motýlů

Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj v letních měsících ověřuje výskyt denních motýlů pro přípravu pravidelného hlášení o stavu populací evropsky významných druhů v rámci členských zemí Evropské unie.

Mezi naše monitorované druhy patří mimo jiné i modrásek bahenní a modrásek očkovaný. Tyto druhy - silně ohrožené a legislativně chráněné - ubývají zejména kvůli výraznému úbytku extenzivních pastvin a intenzivnímu hospodaření na ostatních loukách. Jejich nároky jsou velmi úzce vymezeny na vlhké louky s živnou rostlinou krvavcem totenem a na mravencích rodu Myrmica. Motýl naklade vajíčka do květu krvavce, kde se housenka živí 2-3 týdny. Larvy pak z květů padají na zem, kde je mravenci odnesou do mraveniště a tam přezimují a kuklí se. Je to způsobeno tím, že housenky těchto druhů modrásků napodobují tvarem a chováním mravenčí larvy a vylučují podobné feromony.

Louka, na které se tyto druhy nachází, by měla být sečena do začátku června a druhá seč prováděna začátkem září. Je nezbytné, aby luční porost zůstal nepokosen v době od poloviny června do konce srpna, právě kvůli výskytu housenek motýlů v rostlině.

Kvůli zemědělským dotačním titulům je v současné době bohužel podporováno nevhodné hospodaření (jiný termín sečí nebo pastva), což má za následek celkový úbytek denních motýlů v krajině. Existují ale i speciální dotační tituly, které stanovují jednotlivé podmínky pro předmět ochrany na daném místě a jsou tak šetrnější pro ubývající druhy rostlin a živočichů. Jedná se však o dobrovolná omezení, která si zemědělci přes finanční kompenzaci nevolí často.

DSC_3318_30961 [Desktop Resolution]

 

DSC_4512

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt