Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj >> Aktuality >> Pořádání hromadných akcí v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Pořádání hromadných akcí v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Pořádání hromadných akcí v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

29.9.2015

Pořádání hromadných akcí pro více než 100 účastníků mimo zastavěné území obcí vyžaduje udělení předchozího souhlasu. Žádost je nutno podat v dostatečném předstihu.

Je tomu již více jak rok, co byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj s nově formulovanými bližšími ochrannými podmínkami. Jednou z výraznějších změn bylo stanovení podmínky vyžadující udělení předchozího souhlasu k pořádání a organizování akcí pro více než 100 účastníků mimo zastavěné území obcí. Pravidelně se však stává, že organizátor či pořadatel takovéto akce si o příslušný souhlas požádá pouhých pár dní před termínem konání. To je však příliš pozdě na to, aby se udělení souhlasu stačilo řádně projednat ve správním řízení a vydat pravomocné rozhodnutí (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád stanovuje základní lhůty pro projednání věci a doručování písemností). Žádosti navíc velmi často postrádají povinné náležitosti a žadatel je musí doplňovat (včetně například podpisu oprávněné osoby).
Vzhledem k tomu, že i v tento podzimní čas se na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj připravuje konání celé řady akcí se značně vysokou účastí, je na místě zdůraznit,  že žádost o vydání potřebného souhlasu je nutné podat v dostatečném časovém předstihu. V případě hladkého průběhu správního řízení zpravidla stačí dva měsíce. Dá-li se ale očekávat, že proti konání určité akce mohou vyvstat připomínky ze strany dotčených obcí, vlastníků pozemků, případně občanských sdružení, a nebo že nebudou v souladu s veřejným zájmem na ochraně přírody, je nutné podat žádost ještě mnohem dříve. Neboť v případě, že se některý z účastníků proti povolení nebo nepovolení akce odvolá, se rozhodnutí přesune na  Ministerstvo životního prostředí a lhůty pro rozhodnutí se rozběhnou znovu. V takovémto komplikovaném případě může zákonná lhůta být delší jak půl roku.

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt