Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj >> Aktuality >> Smečka vlků se stále pohybuje na Dokesku

Smečka vlků se stále pohybuje na Dokesku

Smečka vlků se stále pohybuje na Dokesku

9.11.2015

Smečka 5 vlků se stále pohybuje na Dokesku, uhynulý vlk ke smečce možná nepatřil.

Měsíc starý nález uhynulého vlka u Brenné v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj vyvolal otázky, jak to bude s místní vlčí smečkou dále. Aktuální informace jsou však příznivé. Fotopasti jen v průběhu října zachytily vlky více než 200krát a to opět v oblasti národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala. V letošním roce se záznamy vlků ve fotopastech objevovaly zhruba do května, záznamů postupně ubývalo až na ojedinělé záznamy a vždy byl na snímku či videozáznamu jen jeden jedinec. I jiné pobytové stopy byly nalézány vzácně. Možnou příčinou mohla být i těžba dřeva a s tím související rušení zvířat přímo v národní přírodní rezervaci. S přesunem těžby na jiná místa se vrátili i vlci, na většině snímků jsou sice jen jednotlivá zvířata, nicméně na několika videozáznamech je vlků zachyceno dokonce až pět. Z počtu zvířat zachycených fotopastí by se tak dalo usuzovat, že ve smečce v letošním roce nedošlo k žádným změnám. Zda je to pravda, či zda nám některé důležité aspekty ze života smečky unikají, zatím není úplně jisté. Jednou z nejasností je i snímek mladého vlka z konce září, který by mohl odpovídat letošnímu mláděti.

IMAG0089

Fotopasti i v místech s výskytem vlků zaznamenávají stále velké množství zvěře a to především černé (divoká prasata), ale také jelení, srnčí a daňčí.

Překvapivé jsou i výsledky genetických analýz uhynulé vlčice provedené odborníky z České zemědělské univerzity a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Podle dosavadních výsledků se genotyp uhynulého zvířete nalezeného začátkem října u Brenné zatím neshoduje s žádným profilem DNA získaným z trusu sebraného v oblasti domovského okrsku smečky. Bude ale potřeba zpracovat další vzorky získané před úhynem vlčice, aby bylo možné příslušnost ke smečce potvrdit nebo vyloučit se statistickou jistotou.

AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

 

 

 

 

Vyžaduje Adobe Flash Player

 

 

Vyžaduje Adobe Flash Player

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt