Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj >> Aktuality >> Vlkům se daří dobře, objevil se ale nevítaný vetřelec

Vlkům se daří dobře, objevil se ale nevítaný vetřelec

Vlkům se daří dobře, objevil se ale nevítaný vetřelec

30.1.2017

Poradí si vlci s invazním druhem?

I v lednu 2017 se vlci objevují na mnoha záběrech fotopastí umístěných na různých místech v NPR Břehyně – Pecopala a jejím okolí. To spolu s předchozím stopováním dokládá jejich přetrvávající výskyt. Na většině záběrů jsou vidět dva či tři jedinci. Jejich přítomnost dokládají i nálezy stop – v okolí fotopastí byly nalezeny starší stopy 3 jedinců a v jiné části čerstvé stopy 2 jedinců. Překvapením byl však nález stop doposud nezaznamenaného zvířete. Po konzultaci s odborníky se ukázalo, že s největší pravděpodobností patří nevítanému, ze Severní Ameriky zavlečenému mývalu severnímu (Procyon lotor). Jedná se o nežádoucí a invazní druh, který může negativně ovlivnit původní společenstva. Díky své schopnosti dobře šplhat po stromech představuje hrozbu i pro ptáky hnízdící v korunách stromů či v jejich dutinách.

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt