Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj >> Aktuality >> Zaměstanci Johnson Controls pomáhali přírodě Máchova kraje

Zaměstanci Johnson Controls pomáhali přírodě Máchova kraje

Zaměstanci Johnson Controls pomáhali přírodě Máchova kraje

13.10.2017

Dobrovolníci vyřezávali nálet v národní přírodní památce Jestřebské slatiny.

Na konci září proběhla v národní přírodní památce Jestřebské slatiny akce společnosti Johnson Controls z České Lípy. Její zaměstnanci vyřezávali nálet na slatinných loukách, které jsou stále více ohroženy zarůstáním pionýrskými dřevinami, nejčastěji krušinou, břízou nebo borovicí. S pomocí dobrovolníků se podařilo vyřezat plochu o rozloze přibližně 2000 m2. Opatření bylo lokalizováno do jedné z nejcennějších částí chráněného území s výskytem vzácných orchidejí hlízovce Loeselova, prstnatce májového nebo masožravé tučnice české. Všechny tyto druhy jsou konkurečně slabé a závislé na udržování bezlesí a blokování přirozené sukcese na lokalitě.

výřez náletu

3

po zásahu

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt