Klimatické poměry

Z klimatologického hlediska spadá oblast Kokořínska do dvou základních klimatických oblastí, kterými jsou teplá oblast  rajon T2, která zasahuje zejména do jižního okraje území, a mírně teplá oblast rajon MT 11, MT 10 a MT 9 ve střední části území. Nejvyšší části území pak spadají do mírně teplé oblasti rajonu MT 7 (Quitt, 1971).

 Průměrná roční teplota se tak pohybuje mezi 7 – 7,5°C v jádrové části území a 8,5°C v okrajových jižních, jihovýchodních a západních částech území. Díky členitému reliéfu celé oblasti můžeme zaznamenat klimatickou inverzi* na dnech kaňonů. Skalní hrany a výraznější vrcholy jsou suché a vystaveny proudění vzduchu.

Větry vanou nejčastěji severozápadně, jihovýchodně a nejméně jihozápadně. Ovšem nejčastěji převládá bezvětří (30%).

Oblast Dokeska dosahuje od 600 mm (jih) do 700 mm (sever) průměrných ročních srážek. Měsícem s nejméně srážkami je únor s průměrným měsíčním úhrnem 30–40 mm, nejdeštivějším pak červenec s průměrným měsíčním úhrnem 60–100 mm srážek. Jednodenní absolutní maximum srážek se v území pohybuje mezi 81-100 mm. Podíl měsíců, zasažených epizodami sucha je 30–40 %. Průměrný sezonní počet dní se sněžením se pohybuje okolo 60 dní, průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou je mezi 50 a 80 dny. Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu je 75–80 %, průměrný roční úhrn výparu z vodní hladiny je max. 550 mm.

 

Klimatická inverze je stav, kdy těžký studený vzduch v noci „steče“ z vyšších míst do hlubokých úzkých údolí a kaňonů. Po východu slunce se vzduch na okrajích údolí otepluje, ale vlivem úzkého profilu údolí, se nedostanou sluneční paprsky až na jeho dno. Studený vzduch na dně údolí se proto neprohřeje a nepromísí se se vzduchem, který je výš. Tak dojde k tzv. klimatické inverzi, kdy v údolí je často výrazně chladněji než nad údolím. Vlivem výrazně nižší teploty je fauna i flora v takových údolích často druhově odlišná od blízkého okolí.

 

Charakteristiky jednotlivých klimatických oblastí a rajonů:

Teplá oblast (termofytikum) - v dlouhodobém průměru se v této oblasti vyskytuje více jak 50 letních dnů v roce, s maximální teplotou vzduchu 25°C a více. Patří sem jižní Morava a nejteplejší části Polabí.

 

Klimatická charakteristika teplé oblasti T2
Počet letních dní 50 - 60
Počet dní s prům.teplotou 10°C a více 160 - 170
Počet dní s mrazem 100 - 110
Počet ledových dní 30 - 40
Průměrná lednová teplota  -2 - -3
Průměrná červencová teplota 18 - 19
Průměrná dubnová teplota 8 - 9
Průměrná říjnová teplota  7 - 9
Prům.počet dní se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Suma srážek ve vegetačním období 350 - 400
Suma srážek v zimním období 200 - 300
Počet dní se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zatažených dní 120 - 140
Počet jasných dní 40 - 50

 

Mírně teplá oblast (mezofytikum) - průměrná teplota vzduchu v červenci je 15°C, tato oblast zaujímá většinu území ČR.

 

Klimatická charakteristika mírně teplé oblasti MT7 MT9 MT10 MT11
Počet letních dní 30 - 40 40 - 50 40 - 50 40 - 50
Počet dní s prům.teplotou 10°C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet dní s mrazem 110 - 130 110 - 130 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dní 40 - 50 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Průměrná lednová teplota -2 - -3  -3 - -4 -2 - -3 -2 - -3
Průměrná červencová teplota 16 - 17 17 - 18 17 - 18 17 - 18
Průměrná dubnová teplota  6 - 7  6 - 7  7 - 8  7 - 8
Průměrná říjnová teplota  7 - 8  7 - 8  7 - 8  7 - 8
Prům.počet dní se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 100 - 120 90 - 100
Suma srážek ve vegetačním období 400 - 450 400 - 450 400 - 450 350 - 400
Suma srážek v zimním období 250 - 300 250 - 300 200 - 250 200 - 250
Počet dní se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80 50 - 60 50 - 60
Počet zatažených dní 120 - 150 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dní 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt