Maloplošná zvláště chráněná území

V působnosti Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj se dohromady nachází 41 Maloplošných zvláště chráněných území (výčet viz sloupec vlevo). Jedná se o přírodní rezervace a přírodní památky, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin i s cennou geomorfologií.

                                        

 

 PP Špičák u Střezivojic, železité inkrustace.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt