Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník

Lokalizace:    rybník a jeho okolí mezi obcemi Jestřebí a Zahrádky u České Lípy
Okres: Česká Lípa
Katastrální území:   Jestřebí u České Lípy, Zahrádky u České Lípy
Výměra:      368,64 ha
Nadmořská výška: 252 - 255 m n. m.
Vyhlášeno: 1933

 Novozámecký rybník, foto Jan Procházka

Rybník u obce Zahrádky byl založen v době Karla IV. a v současné době patří spolu s přilehlými mokřadními ekosystémy z ornitologického hlediska k nejzajímavějším územím v Česku. Na území rezervace bylo pozorováno 220 druhů ptáků, z nichž mnohé patří mezi ohrožené druhy, jmenujme alespoň orla mořského, bukače velkého, jeřába popelavého, moudivláčka lužního či sýkořici vousatou.

Jeřáb popelavý, foto Jan Procházka

Jeřáb popelavý

J. Procházka 

Orel mořský, foto Jan Procházka

Orel mořský

J. Procházka 

 Volavka bílá, foto Jan Procházka

Volavka bílá

J. Procházka

 

Další chráněné druhy živočichů se řadí mezi obojživelníky např. blatnice skvrnitá a ropucha krátkonohá či savce např. vydra říční a veverka obecná. Při entomologickém průzkumu bylo zaznamenáno 800 druhů brouků, z nichž mnohé patří mezi regionální unikáty.

Rovněž vegetace rezervace je velmi pestrá. Lesní porosty do rezervace zasahují jen okrajově, jsou tvořeny podmáčenými olšinami a křovitými vrbami, na sušších místech se vyskytují borové porosty s dubem letním, břízou bělokorou a osikou. Nelesní vegetace zahrnuje zejména vodní společenstva s převažujícím stulíkem žlutým a leknínem bělostným, společenstva rákosin, ostřicových luk a slatinných a rašelinných luk. Je zde uváděno více než 50 druhů vzácných a ohrožených rostlin, např. ostřice dvoudomá, kapraď hřebenitá, prstnatec pleťový či vrba plazivá.

Od roku 1990 je Novozámecký rybník spolu s Břehyňským rybníkem zapsán do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy. Celá rezervace je součástí Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady a Evropsky významné lokality Jestřebsko - Dokesko.

V roce 2013 tu byla z prostředků AOPK ČR vybudována ptačí pozorovatelna a vyhlídkové molo.

Ptačí pozorovatelna, foto Slávek ValdaPtačí pozorovatelna na severním břehu rybníka, foto Slávek Valda

 

Novozámecký rybník

 

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt