Přírodní památka Provodínské kameny

 

 

Lokalizace:   

vypreparovaný čedičový sopouch severně od obce Provodín

Okres: Česká Lípa
Katastrální území: Provodín
Výměra:    2,32 ha
Nadmořská výška: 360 – 419 m n. m.
Vyhlášeno: 1988 (ochranný režim od 1956)

Jako Provodínské kameny se označuje skupinka vulkanických vrchů severně od obce Provodín, z nichž je chráněná jako PP Provodínské kameny pouze Lysá skála (419 m n. m.), známá též pod jménem Spící panna.

Na vrcholu Spící panny (419 m n. m.). Foto Karel Novotný

Erozí vypreparovaná čedičová skála je výraznou krajinnou dominantou a místem dalekého rozhledu. Čedičová hornina podmiňuje výskyt teplomilné květeny jak nelesní, soustředěné na holém temeni, tak lesní při úpatí útvaru. Společenstva skalních stepí reprezentují keře skalník celokrajný a jeřáb dunajský, z bylin jmenujme netřesk výběžkatý, sesel sivý nebo trávy kostřavu sivou, kavyl Ivanův a strdivku sedmihradskou. Skalní štěrbiny osídlují drobné kapradinky sleziníky. Dubohabrový les při úpatí je místem bohatého výskytu lilie zlatohlavé a dalších hájových druhů, např. zvonku broskvolistého, jaterníku podléšky či prvosenky jarní.

Dubohabrový les při úpatí, foto Karel Novotný

S unikátností teplomilných rostlinných společenstev koresponduje výskyt vzácných druhů živočichů, zejména bezobratlých. Jediný výskyt na Českolipsku tu má např. kobylka Platycleis albopunctata, z motýlů byli zastiženi např. otakárci – ovocný a fenyklový, batolci – duhový a červený, martináček bukový nebo lišaj pryšcový. Z plazů jmenujme silně ohroženou ještěrku obecnou nebo užovku hladkou, k vzácným ptákům, kteří sem ale jen zalétají, patří luňák červený, moták pilich nebo krkavec velký. 

                                                                          užovka hladká

                                                                                              užovka hladká

 

Provodínské kameny

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt