Kontakty

Současná organizační struktura a personální obsazení Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj     

Zde jsou uvedeny kontakty na pracovníky Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a jejich pracovní zařazení. Kontaktní telefonní číslo na podatelnu na pracovišti Mělník je 951 424 601, kde také můžete být přepojeni na příslušného pracovníka. E-mailovou adresu mají všichni ve stejném tvaru:   jmeno.prijmeni@nature.cz

Linka pro hlášení škod způsobených vlky: 739 590 415 

Datová schránka: ahwdypi

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

 

Ing. Ladislav Pořízek

ředitel regionálního pracoviště

+420 951 424 603 

+420 602 268 909

Jelena Šaršeová

 

Veronika Chudárková

účetní

 

ekonom

+420 724 339 659 

+420 951 424 602

+420 737 962 566

Oddělení ochrany přírody a krajiny:

 

Ing. Michal Smrž

zástupce ředitele regionálního pracoviště, vedoucí oddělení

+420 951 424 604 

+420 723 268 593

Pavlína Burianová

asistentka, podatelna, vodař - ČOV, studny

+420 951 424 601 

+420 604 222 514

Ing. Jan Soukup

krajinář, stavební činnost

+420 951 424 609 

+420 725 044 053 

Ing. Kateřina Klimešová

krajinný ekolog, agroenvironmentální programy, GIS, IT

+420 951 424 612 

+420 734 164 883

Ing. Marta Sochůrková

krajinář, inženýrské sítě

+420 951 424 606 

+420 737 778 492

Bc. Jan Štěpán

projekt Jedna příroda

+420 603 999 826

Oddělení sledování stavu biodiverzity:

 

RNDr. Luboš Beran, PhD.

vedoucí oddělení, zoolog

+420 951 424 610 

+420 721 266 086

Ing. Petr Lumpe

zoolog - ornitologie, pracoviště Doksy

+420 951 424 622 

+420 730 571 278 

Mgr. Irena Formanová

botanik, PPK, pracoviště Doksy

+420 951 424 623 

+420 724 151 118

Mgr. Hana Jeřábková

botanik, PPK

+420 951 424 605 

+420 725 009 724

Ing. Kateřina Šindelářová

zoolog, projekt monitoring, pracoviště Doksy

+420 951 424 625 

+420 725 009 723

 

 

 

Oddělení péče o přírodu a krajinu:

Ing. Robert Šenk

vedoucí oddělení, lesník, garant krajinotvorných programů

+420 951 424 613 

+420 724 346 617 

Ing. Slavomír Valda, DiS.

ekolog, GIS, PPK, MAS

+420 951 424 608 

+420 724 328 873 

Mgr. Martin Fořt

vodař - vodní díla, hydrobiolog, OPŽP, pracoviště Doksy

+420 951 424 621 

+420 725 044 052

Ing. Milena Vojtíšková 

OPŽP, dendrolog, pracoviště Doksy

+420 951 424 624 

+420 724 828 411 

Ing. Karolina Kociánová

lesník, pracoviště Doksy

+420 951 424 620 

+420 734 164 884

Mgr. Pavlína Šámalová

práce s veřejností, projekt Jedna příroda

+420 951 424 607 

+420 730 571 277

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt