Pořádání hromadných akcí

Pořádání hromadných akcí všeho druhu, nemá v CHKO Kokořínsko výraznou tradici. Většina společenských akcí (např. kulturních) klade nároky na dostatek vhodného prostoru a potřebné zázemí, jakož i dopravní obslužnost. A to jsou právě komodity, kterých je na Kokořínsku nedostatek. Hromadné akce se tak omezují jen na pořádní občasných poutí nebo slavností spojených s výročím některé ze zdejších obcí. Určitou tradici dnes mají kulturní akce konané každoročně na hradě Houska po celé léto. Mezi jinými to je např. hudební akce Noc s hvězdami, která každoročně přiláká stovky posluchačů. Jiným hudebním žánrem, jež několikrát zavítal na Kokořínsko, je tzv. techno. S konáním „technopárty“ je spojena řada problémů souvisejících s hygienickými normami (přípustná hladina hluku) i s ochranou přírody (parkování vozidel, odpadky). Ačkoliv se na Kokořínsku jednalo o lokalitu na okraji CHKO a navíc ve III. zóně ochrany přírody, ve které neplatí tak přísné ochranné podmínky, rozhodla se Správa CHKO Kokořínsko na základě řady vlastních negativních zkušeností tyto akce dále nepovolovat.

 

Sportovní akce:

Na  Kokořínsku se koná ročně několik sportovních akcí. Jedná se většinou o soutěže lokálního významu v nejrůznějších sportovních odvětvích od prostého běhu, přes cyklistiku po lukostřelbu, aj. 

Orientační běhy

Mezi nejvíce rozšířené patří především závody v orientačním běhu. Pro toto sportovní odvětví totiž skýtá Kokořísnko ideálně členitý a tedy nepřehledný terén, ve kterém se nejlépe prověří orientační i běžecké schopnosti závodníků. Téměř každý rok se v této oblasti koná nějaký významnější závod se zahraniční účastí. Dosud největší akcí byly pětidenní závody Bohemia 2007 s účastí téměř 2000 orientačních běžců. I když orientační běhy patří ke sportovních disciplínám s malým nárokem na infrastrukturu a jejich dopad na okolní prostředí není výrazný, pokud se konají v období mimo hnízdění ptactva a s účastí omezeného poštu závodníků, tak po zkušenostech s tímto závodem je zřejmé, že akce podobného rozsahu vůbec nepatří do chráněných území. Svědčí o tom i vesměs negativní reakce ze strany místních obyvatel a návštěvníků oblasti.

Cyklistika

Dalším sportem, kterému Kokořínsko skýtá vhodné zázemí, je cyklistika, a to především cyklistika silniční. To proto, že na území prvních a druhých zón ochrany přírody je základními ochrannými podmínkami CHKO zakázáno pořádat závody na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Na území třetích a čtvrtých zón se však konají i malé závody horských kol po lesních a polních cestách. Jedná se však o malé závody s účastí jen několika desítek závodníků. Lokality tak nejsou příliš zatíženy pojezdem kol, ani velkým ruchem.   

Triatlon

Závody železných mužů a žen (triatlon) vyžadují přítomnost dostatečné velké vodní plochy, kterých se však na území CHKO Kokořínsko příliš mnoho nevyskytuje. Přesto se i zde s takovými závody setkáváme, ale koná se zde většinou především cyklistická a běžecká část závody a k plavání je využíváno rybníků v blízkém okolí. Pohyb účastníků závodu je zpravidla omezen na silnice a místní zpevněné komunikace, kde nejsou ze zákona žádná omezení, nedochází tak ke střetům se zájmy ochrany přírody.

Závody „minikár“

Zajímavé, a jinde nepříliš běžné, jsou závody a slalomy malých bezmotorových vozítek „minikár“, které jezdí samospádem a jsou zcela tiché. Přestože na zdejších klikatých ale prudkých silničkách dosahují úctyhodných rychlostí a nabízí tak velmi atraktivní podívanou, stojí tyto akce většinou mimo zájem veřejnosti.

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt