Plán péče

Plán péče o zvláště chráněná území je základní odborný dokument, ve kterém jsou stanoveny principy a postupy, vedoucí k zachování nebo zlepšení stavu zvláště chráněného území a jeho rozvoj. Schvaluje se zpravidla na dobu 10 – 15 let a slouží k usměrňování a ovlivňování lidské činnosti s ohledem na poslání CHKO, jako podklad pro jiné druhy  plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. O plánu péče podrobněji hovoří § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Plán péče o území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj pro období 2014 – 2023 je ke stažení zde, včetně příloh a rozborů. Plány péče o jednotlivá maloplošná zvláště chráněná území najdete v sekci MZCHÚ, případně v aplikaci Ústřední seznam ochrany přírody http://drusop.nature.cz/.

Plán péče o CHKO

Plán péče – přílohy

Rozbory

Rozbory – přílohy

 

 Přehledová mapa  Správní členění  Geologie jih  Geologie sever  Natura 2000  MZCHÚ a památné stromy  Honitby
 Kategorie lesa  Krajinný ráz  Turistika  ÚSES  Vlastnictví lesů  Zonace  

 

 

 

 

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt